Rabu, 21 April 2021
Rakor penentuan nisab zakat dan fidyah untuk Ramadan 2021pp Image 2021-04-08 at 18.42.03

Rakor penentuan nisab zakat dan fidyah untuk Ramadan 2021pp Image 2021-04-08 at 18.42.03

Rakor penentuan nisab zakat dan fidyah untuk Ramadan 2021

Tabel zakat dan fidyah sebagai kemudahan dalam ketentuan besaran nisab bagi umat muslim saat membayarkan zakat dan fidyah (denda) pada Ramadan 2021.

Sehingga apa yang sering menjadi pertanayaan mengenai hukum oleh masyarakat soal kenentuan besaran zakat dan fidyah tidak lagi membingungkan.

Tabel nisab zakat dan fidyat terdiri dari ketentuan nisab zakat fitrah, zakat mal, serta fidyah (denda) meninggalkan puasa Ramadan.